is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Louter Woorden, anders niet!

Liesken, dreigde Karei lest :

moet ik blijven bij 't verlangen, wel, dan doe ik stellig best mij maar seffens op te hangen... — Zeker aan den hals van Griet? (i) Louter woorden, anders niet !

Stoffend op vrijzinnigheid,

wil ons Pieter doen gelooven :

Nooit en heb ik laf gevleid om de gunst van vorstenhoven... — Ei, wie oogen heeft, die ziet ! Louter woorden, anders niet !

Pater Dikbuik predikt wel,

weet in ieders ziel te tasten :

Redt u, broeders, van de hel door te boeten, door te vasten... — t' Huis zingt hij een ander lied! (2) Louter woorden, anders niet !

Willem is de rechte broer ;

hoor hem in de Statenzale

voor 't belang van heer en boer dondren in bezielde tale...

als men eerst een bankje biedt ! Louter woorden, anders niet !