is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'k Heb geen Papegaaiken meer!

Op eene treurige volkswijze.

Och ! nu zit ik in den nood :

onze papegaai is dood !

Aan mijn hart heeft hij daareven zijnen lesten snik gegeven...

Och God ! Och Heer !

'k Heb geen papegaaiken meer !

't Was zoo 'n lief en geestig dier !

Lorre gold me een vrijer schier;

'k zag hem toch zoo bliksems geeren met zijn' groene en roode veeren...

Och God ! Och Heer !

'k Heb geen papegaaiken meer !

'k Liet hem heele dagen vrij loopen, springen rondom mij.

Deed de vaak hem 's avonds gapen,

'k lei hem op mijn schoot te slapen...

Och God ! Och Heer !

'k Heb geen papegaaiken meer !

Praten kon hij inderdaad

beter als een advocaat;

moest ik van zijn zingen spreken,

ziet, dan zou mij 't harte breken...

Och God ! Och Heer!

'k Heb geen papegaaiken meer!

Allerhande lekkergoed

gaf ik hem in overvloed;

'k riep hem, zonder mij te schamen,

bij de zoetste en zotste namen

Och God ! Och Heer!

'k Heb geen papegaaiken meer !