is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En wie dit liedje heeft gemaakt, die heeft het ook gezongen;

maar hier geloofd en daar gelaakt, wat deed nu de arme jongen ? Hij nam een kort en goed besluit,

en zei : Ik lach de menschen uit... Hoe ik mij zeiven steeds behaag,

dat is de heele vraag-

Liederen. 1868, bl. 2,7.

Liederen, eerste reeks, 1857. bl. 48, hier en daar is er een weinig verschil en d laatste versafdeeling ontbreekt.

In de Schelde, 6 November i856, ontbreekt dezelfde stroof en men vindt de volgend

Antwerpen. i85ó.

Zoo 'n zware taak beginnen ?

Wat voor den eenen goed is, ziet

dat deugt weer voor den andren niet !

u

In mijnen dienst genomen ;

maar 'k gaf weldra den spot gehoor

en deed Trinetje komen.

Nauw was het jeugdig ding in huis

of men sprak : Dat is niet pluis.

God weet !... — een dergelijke zaag, enz. !...

Zoo stoort den katholiek mijn 'taal, en 'k word gegrepen bij den kraag...

(3)

(4)

De menschen praten immer ;

ik ben 't al overlange moe,

maar zij en worden 't nimmer. Wie leert er mij het kunstjen aan met Piet en Pauwel wel te staan ?