is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan de Volksvertegenwoordigers.

Bij het openen der Kamers.

De Statenzaal ontsloot haar' deuren, de Koning sprak en 't Leven ! klonk. Het spel begint, wat zal gebeuren ?

Ziedaar de vraag bij oud en jong.

Zal de afgezant des volks beseffen de grootsche taak hem opgelegd?

Zal hij den standaard steeds verheffen, waarop geschreven staat : Voor 't recht?

Nu leven Turk en Rus in vrede,

de handel bloeit als vroeger weer ;

en altijd groeit de ellende, in stede van af te nemen, meer en meer !

Daar komt de droeve winter af en de werkman schrikt op voorhand reeds... Wat middel zal de Kamer schaffen,

of blijft het weer bij woorden steeds ?

Vergeefs, o Rede, is al uw strijden :

het fanatismus heft den kop.

Wij keeren weer naar Philips tijden,

al richt men nog geen stapels op.

Daar 's hout genoeg : het zal wel lukken !

Wat zal de landsraad thans bestaan ?

Vóór bulle en mandementen bukken,

of zonder omzien, verder gaan ?