is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Franschen hebben uitgevonden,

indien men hunne auteurs vertrouwt, al wat m' op beide halve ronden, 't is eender hoe, voor wonder houdt. De zon der Mode spreidt haar' glansen van uit Parijs, ten allen kant...

Och Heer ! verleen dien viezen Franschen een weinigsken gezond verstand !

De Franschen staken fier de fakkel van menig ding in isme omhoog ; der journalisten vreugd, de kwakkel ontsloot bij hen vooreerst haar oog. Omstuwd met Bonaparte's lansen,

drong hunne taal in ieder land... Och Heer ! verleen dien viezen Franschen een weinigsken gezond verstand !

De Franschen spelen sedert jaren « de kat bedrogen door den aap ». Men wiegt die arme sukkelaren na 't oproerblaken licht in slaapDan leidt hen als een' kudde ganzen weer de eene of andere intrigant... Och Heer ! verleen dien viezen Franschen een weinigsken gezond verstand !

O Franschen, ziet, om deze reden schijnt gij mij wel belachenswaard : 't beschaafd Europa staat gij heden niet aan het hoofd, maar aan den staart. Daarom, bij 't sluiten mijner stanzen, bid ik nog eens naar Vlaamschen trant : Och Heer ! verleen dien viezen Franschen een weinigsken gezond verstand !

Beurzen-Courant, i3 December i856.

Zie verder : « De Franschen » van 1866.