is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Euenals uerleden Jaar.

Evenals verleden jaar is de lente weder daar ;

tal van bloemekens ontspruiten onder haren tooverzoen ;

veld en weide staan in 't groen... Ach, hoe heerlijk ware 't, buiten nu te wandlen naast elkaar,

evenals verleden jaar !

Evenals verleden jaar zingt er menig vogelpaar in het sidderend loof der boomen...

Mochten we op die zodenbank luistren naar het zoet gezang,

en van zalige liefde droomen,

trouw de handen in elkaar,

evenals verleden jaar !

Evenals verleden jaar is de lente weder daar ;

weder walmen balsemgeuren

over 't veld ; in 't dichte riet galmt zoo blij der vogelen lied... Ik, intusschen, zit te treuren,

liefste, want ge zijt niet daar,

evenals verleden jaar !

1857

Liederen, 1868, bl. 57.

Liederen, tweede reeks, 1859, bl. 24, met weinig verschil.