is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O 3voijg!

Naar Ida von Duringsfeld.

Ik leg den vinger op de lippen en zeg : O zwijg, o zwijg er van !

Wat zoudt ge uw hart den vreemde toonen,

die u niet eens begrijpen kan ?

Wat voelt hij toch van uwe smarten ?

wat gaan hem uwe vreugden aan ?

Den hemel moogt gij u vertrouwen,

der zon, den sterren en der maan ;

En ook den wolken, ook den golven,

en eiker bloeme, en eiken twijg ;

doch zijt gij weêr bij vreemde menschen,

denk dan aan mij en zwijg, o zwijg!

1857.

Almanak voor Jan cn Alleman, 18S9, bl. 41. De Grondwet, 11 November 1887.