is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De tvoeede Vader.

Wij waren zoo gelukkig,

en speelden heel den dag, en moeder lachte minzaam,

als zij ons bezig zag.

En vader, als hij 's avonds

zijn werk had afgedaan,

sprak een voor een ons allen met zoete woorden aan.

Hij liet ons paardjerijden

op zijne breede knien,

en zei dan : Als ge wijs zijt, zal ik u gaarne zien.

Hij nam ons in zijne armen,

en wiegde ons op den schoot, en zegende ons en kuste ons — en nu is vader dood !

Dat hebben vreemde menschen

en moeder ons gezeid... Wij zagen allen schreien, en hebben meegeschreid.

Daar stonden wij te snikken

toen kwaamt en zeidet gij : « Ik zal hun vader wezen ;

komt, kleinen lief, tot mij. »