is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ter eere v>an M. Jorssen

Voorzitter der Drukkers-Zangmaatschappij « 1'Écho typographique. ».

Ja, in zoo 'nen kring van vrinden laat ik gaarne mij bevinden ;

'k voel mij hier op mijne plaats. — Gij toch teldet mijnen vader,

telt nu mijne broers tegader,

drukkers, onder uwe maats !

Vreugde straalt mij allerwegen hier van ieder aanzicht tegen ;

vreugde heerscht in ieder hert. U aanschouwend zou men meenen,

dat dees feest, in plaats van éénen,

allen aangeboden werd.

Hoe zou 't anders ? Ziet gij allen hem, dien de eer te beurt mocht vallen,

waarmee 't land de vlijt vergeldt,

niet uit ganschen herte geeren ?

Moet hij iemands liefde ontberen,

welke prijs op deugden stelt ?

Neen ! gij weet wat hij gedaan heeft,

en gij toont hoe gij hem aankleeft. —

's Werkmans deugd is dankbaarheid. — Wordt de broedermin verstooten door de machtigen en grooten,

hier vindt ze eene plaats bereid.