is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geeft wat gij kunt geven,

kleine of groote munt;

't is al om het even,

als het hart ze gunt.

't Offer dat gij brengt,

de aalmoes die gij schenkt,

lieven, geeft de Heer u tiendubbel weêr!

Ze zeggen, dat de zoete onnoozle bede der kinderen zooveel bij God vermag !

Eene aalmoes dan ! De weezen bidden mede voor wie hun gaf en bijstond eiken dag.

Eene aalmoes voor die arme kleine schapen !

Liefdadig zijn is 's Heeren hoogste wet.

Geeft, en van nacht zult gij veel zachter slapen :

eene englenrei zal zweven rond uw bed.

Geeft wat gij kunt geven,

kleine of groote munt :

't is al om het even,

als het hart ze gunt.

't Offer dat gij brengt,

de aalmoes die gij schenkt,

lieven, geeft de Heer u tiendubbel weêr !

1859.

Liederen, tweede reeks, 1859, bl. 56. De Schelde, 17 en 18 April 1859.