is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pauselijke verdiensten.

Als ik zeekren avond naar het Scherfgebergte wilde gaan,

zag ik eenen regenboog vlak over 't Coliseum staan.

't Schoon verschijnsel kwam natuurlijk mij bewondrenswaardig voor ;

en de servidore zeide met Romeinschen trots : « Signor!

« Ter verfraaiing dezer stede

« deed al sedert langen tijd

« veel — wie zal 't miskennen — Zijne

« Pauselijke Heiligheid. »

Rinaldini, guter Raeuber.

Duitschland is zeer onpoëtisch —

't valt mij licht het uit te leggen. — per exempel : straatbandieten kent m'er slechts van hooren zeggen.

In Italië is dat anders ;

velerlei is daar gewoonlijk ;

uwen Rinaldini kunt gij leeren kennen daar persoonlijk.

Rooft men ook bij 't : Faccia in terra ! wat gij draagt aan geld en kleêren, — troost u toch ! Gij keert naar Duitschland, en daar kunt gij dan blageeren !