is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zooweel Liedjes als er klinken.

Zooveel liedjes als er klinken

in het vogelrijke bosch,

zooveel peerlen als er blinken

op het groenfluweelen mos,

zooveel starren als er zweven

aan den trans in dichten stoet —

zooveel maal, mijn lief, mijn leven,

zooveel maal, wees mij gegroet.

Niets van al wat op onze aarde

oog en geest en hart bekoort,

is voor mij van hooger waarde,

dan een blik van u, een woord.

Laat naar schatten deze streven,

gene zoeken roem en eer;

uwe min, mijn lief, mijn leven,

dat is al wat ik begeer !

Mag ik zelden tot u komen,

zijn we van elkaar zoo wijd,

zalig is 't van u te droomen ;

ach, mijn hart is waar ge zijt !

Weder moet ik u begeven,

zuchtend ga ik van u heen;

doch weldra, mijn lief, mijn leven,

scheidt ons maar de dood alleen !

April t86o.

Liederen, 1868, bl. t36.

Zingzang, 1866, bl. 35. — Op eene vlaamsche melodie.

In muziek gebracht door :

L. F. Brandts-Bvys. — (Van der Veen Oomkens, Wageningen.)

J. Worp (Van Vrouwen ende van Minne) J.^B. Wolters, uitgever te Groningen.