is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mijn Vond.

Men zegt, er woont bij God hierboven

een heilige, die zorgt en maakt, dat voor de menschen, die gelooven,

nooit ook het minste kwijt geraakt. Waar ik naar zocht, was niet verloren ; doch moeilijk viel het op te sporen... en daarom galm ik blijde en luid op dichtmaat mijne erkentnis uit :

Zijt gij het, die mij haar deedt vinden, o Sint Antoon?

Zoo noem ik u den besten mijner vrienden en kies u tot patroon !

Ik geef dien vond niet voor miljoenen,

ware ook een koninkrijk daarbij ! Een enkle harer zoete zoenen

is vrij wat meerder waard voor mij. Zij is het, die 'k in mijne droomen wel duizendvoud tot mij zag komen,

zoo hemelsch schoon van leest en ziel, dat ik er haast voor nederkniel!

Zijt gij het, die mij haar deedt vinden, o Sint Antoon?

Zoo noem ik u den besten mijner vrienden en kies u tot patroon !