is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dijn! Mijn!

Zangwijze : O dass ich dir vom stillen Auge.

(Beethoven.)

Ik minne di, wel duizendmalen,

schoon lief, heb ik het dij gezeid : Het blijven zeggen en herhalen,

zoet lief, zal ik in eeuwigheid.

Di zal mijn mond en harte prijzen,

één heerlijk lied mijn leven zijn,

dat zingen zal op alle wijzen :

Dijn ben ik, dijn, voor immer dijn !

Ik minne di, en even vurig,

schoon lief, beminnes du ook mij ;

du zegs het fluistrend mij gedurig,

zoet lief, en ik geloove dij.

Mij al de blikken dijner oogen,

al dijner kussen ambrozijn —

Ik zinge zalig, opgetogen :

Mijn bist du, mijn, voor immer mijn !

Liederen 1868, bl. 140.

Noord en Zuid, t863, bl. 478.

Zingzang, 1866, bl. 40.

In muziek gebracht door :

P. A. van Antwerpen (Nederlandsche zangstukken, 7® reeks).

Govert Dorrenboom (id. 8e reeks).