is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zee.roov>erslied.

Majorcas bloembezaaide strand

verliet de ranke brik,

en mede voer ten Morgenland

des eilands schoonste schoone, met zwarte lokkenkrone en heldren tooverblik.

Des wellustdronken Carlos' arm

omsluit de fijne leest —

doch, hoe zijn dolk den schat bescherm', eer de avond daalt, is zijne Juanita vast de mijne,

en hij — zal zijn geweest !

O druk aan 't harte, teer en fier,

gelukkige, uwe bruid —

Ze kussen zal voortaan de Emir... Ja, morgen blinkt ze verre van hier als eene sterre in zijnen harem uit !

Mij loonen zal met schatten hij,

zooals het grooten past,

doch meerder vreugd bestem ik mij : met Christne hondenlijken zal ik, verrukt, zien prijken mijns vaartuigs hoogsten mast !