is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En laat mij nu den braven meester zingen, den eedlen man, den wakkren handelaar, den heldren geest, geschat in alle kringen, den vriend der kunst, den schrandren redenaar ! Hij moge lang zijns arbeids vruchten smaken, en blijv zijn huis Antwerpens roem en pronk,

door zoons gesteund, die vaders eer bewaken ! Vivat Michiels ! Hem wijd ik dezen dronk !

22 September 1862.

De Grondwet, 23 September 1862.

Het Handelsblad, 23 September 1862. Beurzen--Courant, 25 September 1862.