is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Edvoard.

Uit Percy's Relica.

Waarom is uw zwaard zoo nat van bloed,

Edward, Edward ?

Waarom is uw zwaard zoo nal van bloed,

en treedt ge zoo droef hierheen, O ! —

O ik heb gedood mijnen valk zoo goed,

Moeder, moeder !

O ik heb gedood mijnen valk zoo goed,

en ik had maar dien alleen, O ! —

Uws valken bloed was nooit zoo rood,

dat zeg ik u, mijn zoon, O ! —

O ik heb mijn paard, het rosse, gedood;

en het was zoo stout en schoon, O !

Uw paard was oud, en ge hebt er meer ;

niet daarom treuret gij, O ! —

O ik sloeg mijnen lieven vader neêr,

helaas ! en wee, wee mij, O ! —

En wat zult gij nu doen tot boet ?

Mijn zoon, zeg mij dat meê, O ! —

'k Zal zetten in gindsche boot den voet,

en varen over de zee, O ! —