is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mijne Moedertaal.

Zangwijze : Zwischen Frankreich und dem Böhmerwald.

Mijne moedertaal, mijne moedertaal,

wie of haar ook kleineere,

min ik als mijn vaderland,

sta ik voor met hand en tand !

O mijn Neerlandsch, ja mijn Neerlandsch, dat houd ik steeds in eere !

Mijne moedertaal, mijne moedertaal,

wat andre komt daarnevens !

Zwaardgekletter, klokkenklank,

snarenspel en minnezang,

o mijn Neerlandsch, ja mijn Neerlandsch,

dat alles zijt gij levens !

Mijne moedertaal is de schoonste taal,

en zou ze 't ook niet wezen,

haar verkiezen zou ik nog,

want zij is de mijne toch !

O mijn Neerlandsch, ja mijn Neerlandsch,

wees eeuwig mij geprezen !

Liederen, 1868, bl. 119.

De Toekomst, i863~i8Ó4, bl. 335.

De Flamingant voor 1864, bl. 5i.

De Toekomst, i865, bl. 202.

Aurora, Jaarboekjen voor 1865, bl. 127.

Zingzang, 1866, bl. i3, op eene Duitsche melodie.

Het Vrije woord, 8 December 1866.

De Zweep, 12 Maart 1871.

De Toekomst, 1873, bl. 23o.

In muziek gebracht door :

Fl. van Duyse (Nederlandsehe Zangstukken, aiste reeks).

L. Nachtergale (Studenten liederboek van K. Heyndrickx, eerste deel, bl. 78).

n. A- Brandts-Buys (Van der Veen-Oomkens, Wageningen).