is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ziluerert Bruiloft.

Driemaal zalig is de man,

die, na vijf en twintig jaren

in het huwlijk doorgebracht,

zijne vrouw nog tegenlacht,

en er zich op roemen kan,

dat, al grijzen hem de haren,

hij zoo lief haar is als toen

zij hem schonk den eersten zoen !

Driemaal zalig is de vrouw,

die, na vijf en twintig jaren

samenzijns in vrede en vreugd met den vriende harer jeugd,

dank aan zijne liefde en trouw,

kan haar levensboek doorblaren en daarin geen blad ontmoet,

dat aan smarte peinzen doet !

Driemaal zalig is het paar,

dat, na vijf en twintig jaren,

zegenend zich het bruiloftfeest wederspiegelt vóór den geest,

en rondom zich eene schaar kindren juichend ziet vergaren,

kindren, eens van hart en zin, saamgesnoerd door oudermin !

3 October i863.

Liederen, 1868, bl. 172.

Zingzang, 1866, bl. 89. Muziek van Florimond van Duyse.

In het Nederduitach letterkundig Jaarboekje voor 1864, bl. 67, bestaat eene versafdeeling meer :

Wie dit liedjen heeft gemaakt,

zong 't voor de ouders zijner gade,

zong het, o zoo blij van geest,

op hun zilveren bruiloftfeest ;

en hij heeft de beê geslaakt,

dat hij 't ook, met Godsgenade,

zingen moge uit alle macht,

wordt het guldene eens herdacht I