is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vlaanderen ! o Vlaanderen !

Zangwijze : Gij staat al vijf en twintig jaar in mijn hart geschreven-

Zoo rijk en welig als weleer

zijn nog uwe gouwen ;

zoo vroom en kuisch, zoo lief en teer,

zijn nog uwe vrouwen :

kloek zijn nog uwe zonen thans,

als in den tijd des Wijzen Mans,

Vlaanderen, o Vlaanderen !

Maar uwe schoone, zoete taal wordt miskend, verstooten uit vorstenhof en Statenzaal,

uit de woon der grooten ;

zelfs in het burgershuisgezin neemt haren rang eene andere in,

Vlaanderen, o Vlaanderen !

Wij toch — als 't ouderlievend kind

moeder beide en vader met eender hart vereert en mint —

minnen u te gader,

o moedertaal, de rijkste waard,

o vaderland, het schoonste op aard, Vlaanderen, o Vlaanderen !