is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lente.

De zonne krijgt al meerder krachl, en korter wordt allengs de nacht. De winter licht den loggen voet, de lent' komt lustig aangespoed.

De zwaalwen keeren schaar bij schaar en zoeken 't nest van 't vorig jaar. Er schieten bloemen uit den grond en spreiden frissche geuren rond.

Insecten komen voor den dag van allerlei gestalte en slag.

Uit eiken boom weêrgalmt een lied, en helder kabblen beek en vliet.

Alwie gevoelt, en ziet, en hoort, die snelt nu blij naar buiten voort ; en keert dan levenslustig weêr, en dankt verrukt den lieven Heer !

De Toekomst, 1864, bl. 61, op eene volkswijze.