is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Laster.

Zangwijze : Es war een könig in Thulc (Zcltcr).

Ze minden elkander zoo teeder —

de starren die keken het af eens avonds, toen ze bij 't jawoord den eersten zoen hem gaf.

Ze minden elkander zoo teeder —

de vogels die hadden 't gehoord,

toen beide van liefde spraken

bij 's beekjes frisschen boord.

Ze minden elkander zoo teeder —

dat wisten de bloemen in 't veld,

langs waar ze kussend en koozend zoo vroolijk kwamen gesneld.

Ze minden elkander zoo teeder —

nu zijn ze vaneengegaan...

Hun beiden het hart gebroken,

dat heeft de laster gedaan!

Liederen, t868, bl. i53.

Aurora, Jaarboekjen voor i865, bl. 124, met weinig verschil.

Zingzang, 1866, bl. 60, op eene Duitsche melodie.

In muziek gebracht door Fl. van Duyse, onder den titel « Ze minden elkander zoo teeder » (Studentenliederboek van Karei Heyndrickx, bl. 464, n° 134. — Postema en van Raalte, Brussel).