is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wil ik u eens voat vertellen, Meisje?

Wil ik u eens wat vertellen, meisje?

Uw hart is net een duivenkot :

gij doet het deurken nooit in 't slot, en niemand klopt een tweede reisje...

Maar, even licht als 't zich voor elk ontsluit, zoo laat het ook de rappe vogels weder uit !

Dat gij schoon zijt, wil ik mee belijden — En waarom zou ik 't ook niet doen r1 Doch welke waarde heeft uw zoen, zoo andren u den mond ontwijden?

Wat zou ik geven om uw liefdewoord,

waarmede gij ook anderen dan mij bekoort ?

Ware ik rijk, zoo wilde ik gaarne deelen, en sprake niet van mijn en dijn ;

wat mijn, zou mijner vrienden zijn,

al waren ze ook nog zoo gevelen...

Doch liefde is niet als brood en wijn, o neen ! en die ik minnen zal, wil ik voor mij alleen !

September »865-

Liederen, 1868, bl. 143.

Zingzang, 1866, bl. 46, op muziek van Albert Griaar.