is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wel moet ik met heel luttel mij geneeren,

te huis bij mij is 't poovertjes en kleen :

toch slaap ik zacht, al zij het niet op veeren, en eet met smaak, als zij de spijs gemeen. En trekt het lot u, vriend, van mij niet heen, en ziet ge mij, zoet lief, altijd zoo geeren, dan ben ik vroo zoo morgen als vandaag en heb ik al wat ik den hemel vraag.

Liederen, 1868, bl. t3.

Almanak voor Nederlandsche katholieken, 1866, bl. 224. Zie : « Mijne Wenschen », bl. 106.