is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vroo en Vrij.

Luistert gij, die, droef te moede,

't leven lastert, naar mijn lied — 'k Zie op aarde alleen het goede,

en bemerk het kwade niet.

Waar gij reden zoekt tot klagen,

schep ik stof tot lachen mij, rol ik op der vreugde wagen

door de wereld vroo en vrij.

Wien het lot met gunsten streelde,

geld noch goed heb ik vergaard ; maar in stee van pracht en weelde

siert genoegen mijnen haard. Zonder ooit aan God te vragen, dat het eenmaal anders zij,

rol ik op der vreugde wagen

door de wereld vroo en vrij.

'k Wilde t jonge Lientje minnen...

't meisje was zoo hupsch en net ! Maar eilaas ! het had de zinnen op 'nen andren reeds gezet. Ben ik dies terneergeslagen ?

Neen ! Marieken aan de zij', rol ik op der vreugde wagen

door de wereld vroo en vrij.