is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij, we vechten ook, doch met geene sabels of geweren :

ons getuig is een forket,

dat wij naar den eisch hanteeren. Forten staan ons vóór 't gezicht : namelijk wel voorziene borden, die met wat er staat of ligt,

dapper overmeesterd worden.

Stroomen bloeds vergieten wij,

maar 't is bloed van zoete bessen ; ziet maar ginder rij aan rij ons gekwetsten, leege flesschen ! Wie er 't meeste helpt van kant, die mag hier victorie kraaien !

En wij zullen hand aan hand straks al zingend rond hem draaien !

Duitsch en Fransman, vol van moed, weten dapperlijk te sneven ;

maar, en dat is ruim zoo goed, wij, we weten wel te leven.

Ginder moordt men boos en wreed ; wij, we feesten hier ter eere van een wakker paar, gereed 't menschenras te gaan vermeêren.

Ja, hier is het goed om zijn en wij mogen 't luid herhalen : heerlijk is 't op zulk feestijn eens zijn hartje op te halen !

Werkt ge maar met uw kanons,

dwaze dwaze

we, we zingen : Vivan ons!

vivant en

Onvolledig handschrift.