is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'k Wensch u 'nen zaligen, zulle! met vele navolgenden!

|zei ik. —

Wel vansgelijken, gebuur! antwoordden me de andren,

|en spoed u,

anders betrapt u nog eer ge te huis zijt mooglijk de

[geest, die

juist van nacht met een kind in zijne armen de straten

[doorkuiert...

Iedere postknecht weet het en kiest des liever den

| veldweg. —

Ja ! zóó was 't inderdaad. In het midden der markt, bij

[den bornput,

stond hij, de geest, wel zoo hoog als een huis, in 'nen

| mantel gewikkeld,

als uit wolken en stralen geweven, een lint in het

| knoopsgat,

dragende in de armen een kind, half onder den mantel

[verborgen,

och ! zoo 'n liefelijk schepsel, met oogen zoo hel en zoo

| minzaam,

dat hij met kussen bedekte en met ernstige tronie

| toeloeg —

zóó als door nachtlijke wolken de maanschijf vriendlijk

|ons toelacht.

Als me de geest niet bemerkt, zoo kan hij me zeker geen

[kwaad doen !

Zei 'k in mijn eigen en maakte het heilige teeken des

| kruises,

sloop dan stil bij den born, en daar zat ik te luistren,

[te luistren...

Maar in den eerste verstond ik geen woord van hetgeen

[hij vertelde,

wegens het bruisen der watren in pijpen en trog en

|vergaarbak.