is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eensklaps vielen, omhoog in den toren, de raders aan

['t knarsen.

Bam ! bam ! galmde 't en ijlings ontlastte de geest van

|het kind zich,

schoon als een engel des hemels en zoet als de morgen,

| die opkomt —

Ga met God ! zoo sprak ten slotte de geest tot den

[kleine :

ga op eigene voeten en denk aan wat ik u voorhield.

Geef wel acht vooral op hetgene den lande van dienst is, dat saam meerdren en mindren in vree voortleven en

[eendracht. —

Zoet als een zonblik loeg nu het knaapjen al zeggend :

[Dat zal ik !

Bam ! deed weder de klok. Weg waren de geest en

[ het kindje.

Hebt gij nu eindlijk de kous ? 't waait scherper en killer

[me tegen...

Sta ik u hier te vertellen, ge luistert maar toe en verricht

| niets !

De Toekomst, 1870, bl, 1.