is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gevolgtrekkingen.

Zoo de stal, zoo het vee,

zoo de honing, zoo de mee,

zoo het deeg, zoo de koek,

zoo het garen, zoo het doek,

zoo de ton, zoo de wijn,

zoo de zon, zoo de schijn,

zoo de stem, zoo de zang,

zoo de klok, zoo de klank,

zoo de pastor, zoo de kerk.

zoo het loon, zoo het werk,

zoo het leder, zoo de laars,

zoo het roet, zoo de kaars,

zoo het hout, zoo de kast,

zoo de hospes, zoo de gast,

zoo de dichter, zoo 't gedicht,

zoo 't karakter, zoo 't gezicht,

zoo de meester, zoo de knecht,

zoo de rechter, zoo het recht,

zoo het sop, zoo de kool,

zoo de leeraar, zoo de school.

De Toekomst, 1870, bl. 268.

Recht üoor de Vuist!

« Recht voor de vuist ! » O gewis, echt Vlaamsch is die

|leus, en de mijne; maar luidkeels op het dak schreeuw 'k mijn gevoelen

| niet uit.

Niet zoo den eerste den beste vergun ik in 't hart me te

| lezen :

enkel den wijze daartoe zet ik den bril op den neus.

De Toekomst, 1870, bl. 368.