is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volmaaktheid.

Naar Eug. Géruzez.

Volmaakt is de mensch in zijn levensbedrijf met God in de ziel en den... duivel in 't lijf.

De Toekomst, 1870, bl. 406.

Kvoalijke Verhouding.

Behoort er paardenkracht ten onderwijzerspost, hetgeen hij levert is... kanarievogelkost.

De Toekomst, 1870, bl. 406.

Punt.

Poëet. — Mijn vers, waar gij den draak mee steekt,

daar moogt gij eene punt aan zuigen... Criticus. — Gij zoudt te zeer mij dank betuigen ;

dan hadde 't juist wat nu ontbreekt !

De Toekomst, 1870, bl, 4i3.

Jef als Redenaar.

Is Jef maar eens aan gang, dan heeft hij klaps voor zes zijn woordenvloed is niet te stelpen, 't Is waarlijk een Demosthenes... — Ja ! sprekend aan de zee en met den mond vol schelpen

De Toekomst, 1870, bl. 416.

Voorwaardelijke Vriendschap.

Lage aan de Zuidpool ergens het oorlogzuchtige Frankrijk niemand riepe 200 luid ; Leven de Franschen! als ik

De Toekomst, 1870, bl. 422.