is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Binnen en Buiten.

Uit Herders Blumlese aus morgenlandischen Dichtern.

Is het rietschors, welke den suiker zijn smakelijk zoet

[schenkt ?

Neen ! dat heeft hij van 't sap, schuilende in 't harte

|des riets.

Geurt zóó heerlijk de balsem, omdat u de kramer den

igeur prees?

Neen ! wat den reukzin streelt, put hij uit eigenen aard. Zóó ook de wijze, mijn kind. Aan de trommel gelijk is

| de dwaaskop :

buiten, een langoorsvel; binnen, eene ijdele ruimt'.

De Toekomst, 1871, bl. 5.

Vorm en Gehalte.

A

Is 't om de roze te doen, ofwel om den geur, dien ze

|rond spreidt?

B

Vriend ! om beiden : mijn oog is me zoo lief als mijn neus !

De Toekomst, 1871, bl. 19.

Overtuiging.

Aanspraak heeft, zoo zegt gij, op eerbied iedere meening,

iedere denkwijs, mits op overtuiging gegrond... Waarlijk, mijn jongen? Welnu, hoed af tot de hoflijkste

Igroetnis :

dat ge te Schaarbeek hoort, ben ik geheel overtuigd !

De Toekomst, 1871, bl. 43.