is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sinds dien, kreupel en klein,

met neerwaartshangende takken, staat hij bij gracht en poel,

heel treurig, van allen verlaten. Enkel den straatschoonvager,

die steviger bezems van doen heeft, om als het hoort kort spel

met het slijk en de modder te spelen, en de magister, die graag

in de plaats der versletene roede, welke zoo trouw meehielp

om het kwaad uit de kleinen te kloppen, zich en de schooljeugd met

eene nieuwe verlangt te beschenken, ziet men van tijd tot tijd

op bezoek gaan bij den gevloekte.

De Vlaamsche school, 1872, bl. 41, met den titel " De Legende van den Berkeboom w.