is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mauüais Genre.

Calembours, zoo verneem ik, en vallen in Beets zijnen

Dat is tot daartoe, maar... mauvais genre ! is gewaagd : Staat bij Mattheus (in 't achttiend vers van het zestiend

[hoofdstuk)

niet eene schildrende woordspeling van Christus ge-

[boekt ?

De Toekomst, 1873, bl. 27.

Wilt ge volstrekt den publieke wat nieuws opdisschen, zoo

slechts eene stof, waarvan 't eerste begrip u ontbreekt.

De Toekomst, 1873, bl. 27.

Een kunstwerk, waar, voor dezen, kruim in zit, zal gene als nietsbeteekenend verfoeien ; met traan op traan zal Piet een vers besproeien, dat Pauw de lever schudt uit haar gelid... Zoo brandt de zon den neger zwart als git en bleekt het linnen daarentegen wit ;

zoo dwingt ze 't ijs als water weg te vloeien en weet het straatslijk tevens hard te gloeien.

De Toekomst, 1873, bl. 32.

|smaak niet...

Onfeilbaar.

Verschillend Uitwerksel