is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dreunden wij allen te zamen

voor 't lest in trippelend koor op — weinig denkend daaraan,

hoe vreeslijk den slapenden nonnen moest weerklinken in 't oor

het Itaalje-bevrijdende strijdlied

Zekerlijk wendden ze zich

vol afschrik plots in het graf om !

Eindelijk moest, hoe noode,

ten aftocht worden geblazen :

U, Paul, wachtten in Nevel

de Vlaanderen dierbare zusters,

toen nog samen der lier

onttokklend de schoonste gezangen ; mij herriepen naar Brussel

de lievende ga en de kindren. Nazareth, 't gastvrije,

verlieten we, hartelijk dankend,

onder belofte, geëischt

door de hoffelijk dringende gastvrouw, dat men er ons eerlang

zou weerzien, blijde verwelkomd

Langs pikdonkere baan,

door den huisknecht, met de lantaren voorop drentlend, geleid,

vergezelde ons Tony, het hart vol

lust en den mond vol scherts

Zoo trokken we langzaam stadwaarts. Nog eenen handdruk, nog

eenen groet door het wagenportier, en sissend en schuiflend doorschokte

de stoomende sleeper het landschap.

Pas vier maanden nadien

herzagen wij ons in het hupsche stedeken, waar zich paren

de wieglende golfjes der Nethen ;