is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan mijne Vrouu?.

Toevend in de rozengaarde

door den Schotschen Bard geplant,

weest gij mij met schrandere hand de allerschoonste, hoogste in waarde.

Ik gehoorzaamde uwen wenk,

want gij kent den prijs der rozen — Die gij koost, heb ik gekozen,

en ik bied ze u ten geschenk.

O gij zult ze koesteren, kweeken, —

evenals mijn hart en mond zullen zij u eiken stond,

Emilie, van liefde spreken.

Frans De Cort.