is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo zoekt en schept wat vleugels rept zich vrij genot en vrede,

alleen, gepaard of saamgeschaard,

naar eigenen aard en zede. — Maar wat gerucht vervult de lucht en stoort de vogelkoren ?

O wee ! daar knalt een schot, en schalt des woesten jagers horen !...

Maar de avond daalt — de mane straalt ;

op gele velden schittert de lauwe dauw ;

de lucht is blauw ;

de vlugge zwaluw kwittert : O Peggy (1), nu wil ik met u der schepping schoon beschouwen, den kuischen doorn, het ruischend koorn, de welige landouwen.

Wij zullen gaan langs gindsche laan en teer van liefde fluisteren ; in mijnen arm zal ik u warm,

al trouwe zwerend, kluisteren...