is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Arma

(Yestreen I had a pint o' wine.)

O gisteren leschte mijnen clorst de wonderdrank van Cana !

O gisteren lag aan mijne borst

de goudblondlokkige Anna !

De joden in de zandwoestijn

verkwikte 't hemelsch manna vrij minder, dan het harte mijn de kussen mijner Anna !

Monarchen, neemt het oost en west,

van Indus tot Savannah,

doch laat in mijnen arm geprest

de ranke en rijzige Anna;

dan zie 'k op u minachtend neer,

czarina en sultana,

terwijl ik Anna kus en teer

word weergekust van Anna !

Verga der zonne stralenpracht,

verga uw glans, Diana !

U dekke, o starren, donkere nacht,

wanneer ik koos met Anna !

Mij is de duisternisse waard,

haar zing ik : hosiannah !

omdat ze trouw bewaart en spaart

't geheim mijns heils met Anna !

September 1861.

In de Tauchnitz'sche uitgave van Burns' dichterlijke werken heeft dit liedjen een postscriptum, dat ik nergens anders heb gevonden. Het heeft niet veel om het lijf en past niet na de derde strophe, welke het schoone lied allerbest sluit. Derhalve heb ik het maar niet vertaald.