is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beste Liefje.

(Bonnie wee thing, cannie wee thing.)

Beste liefje, zoetste liefje,

liefste liefje, waart ge mijn, o zoo zoudt gij in mijn harte levenslang gevangen zijn !

Vol verlangen staar en tuur ik

op uw wezen hupsch en fijn, en mij plaagt de vrees gedurig,

dat een andere u lief zou zijn

Schoon en geestrijk zijt ge tevens,

uitverkoren maagdelijn : U te aanbidden zal mijns levens eenig doel en vreugde zijn !

Beste liefje, zoetste liefje,

liefste liefje, waart ge mijn, o zoo zoudt gij in mijn harte levenslang gevangen zijn !