is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wie eerlijk is, al is hij arm.

(is there, for honest povcrty.)

Wie eerlijk is, al is hij arm,

mag elk in de oogen kijken. Wij heffen 't hoofd, al zijn wij arm, zoo hoog op als de rijken. In vorstenhuis en tempel te schitteren zij ons niet vergund... De rang is maar de stempel ; de mensch, het goud der munt !

Zijn onze spijzen niet zoo fijn,

zijn 't lompen, die ons dekken, ei ! laat den dommerikken wijn en zij' tot vreugde strekken ! Al spoke in zijne woning de naakte ellende te allen kant, een eereman is koning,

is de eerste van zijn land !

Hoe statig stapt, van knechts omringd,

daar ginds die fiere jonker... 't Is slechts zijn goud, dat helder blinkt, want in zijn hoofd is 't donker. Als op zijne eermetalen des denkers oog onwillig stuit,

ziet hij den pronker pralen en lacht hem hartlijk uit !