is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Sneeuvo bedekt de Banen.

(Loud blaw the (rosty breezes.)

De sneeuw bedekt de banen, bevrozen zijn de beken — Ik ween zoo bittere tranen... mijn liefste is heengeweken naar verre vreemde streken. Langs zee en ree,

door woud en stee moog' God hem weergeleiden tot kind en vrouw, die trouw,

vol rouw,

al schreiend hem verbeiden!

De naakte boomen zuchten, de vogels zwijgen allen ;

maar, gaat de winter vluchten, dan zullen zangen schallen in frissche looverhallen.

Als hij tot mij,

wanneer 't ook zij, zal keeren trouw en teeder, rijst in mijn hart,

door smart gesard,

de zon der vreugde weder!