is toegevoegd aan uw favorieten.

Die Wurzeln der kapholländischen Volksüberlieferungen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bilden. Der Grundstock') ist alt, wie noch z. T. die altertümlichen grammatischen Formen bezeugen. Einige Ratsel haben die uraprüngliche hollandische Forra bewahrt. Mehrere der afr. Ratsel können aber in Holland nicht mehr nachgewiesen werden.

Die graf (oder: doodkis[t]) die at, die er in sat die bad; die graf (doodkis) die leef, die er in sit die beef (Jona).

Houte sleutel, water slot; welk 'n wonderwerk van God! (mehrere Varr.) (Moses' Stab am Roten Meer).

Wie was voor sij vader gebore? (Kain).

Waar het Noach die eerste spijker van die Ark geslaan? (Op sij kop).

Wat is daar in die Hemel wat deur mensehande gemaakt is? (Christi Wunden).

Wat het 'n mens van voor wat 'n hoener van achter het? (Knieën).

'n Klein pèrdjie, hoe verder dat hij loop, so korter word sij stertjie (Nadel undFaden).

Ré dit, ra dat, vijf holtes in één gat (Handschuh).

So swart as die land, so wit as sand, vijf soldate en een kommandant (Tinte, Papier, fünf Finger und Feder).

Wat is die domste in 'n boerehuis? (Ein Sieb) [het laat het fijnste vallen en behoudt het grofste (Joos)].

Edle moer, kromme va'er, drie kindertjies sonder siel (Topf mit Deckel und Füssen). 's Morrens gou[d]sblom en 's aans molshoop (Herd, Feuer). Hier kier, kier (oder: tjiep, tjiep); daar kier, kier, woerts in die hoekie (Besen). Ek het 'n alfaampie (Weinmass) mit twee soorte wijn (Ei).

Ek kap 'n blok in deuske [deze, dit] land, die sp5n[d]ers waai in (die) anner land (Brief). Om die nekkie gegrepe, o'er die pense gestreke; o aha deugde, uit die gaaitjie kom vreugde (Flasche Wein).

Het draagt bloed en het drinkt bloed, nochtans heeft het self geen bloed (Sattel). Al wieker, al wakker, al o'er die akker; die dooie maak die lewende wakker (Peitsche).

Andere gehören ursprünglich zur Gattung der Kunstratsel.

Eerst word ik op 'n troon verheven, ik zweef in vrijheid en blijheid; dan wordt 'n leger tegen mij gezonden, ik word gevangen en gebonden, geslagen en verslonden, uit mijn dood spruit leven: Kunt gij nu mijn naam mij geven? (Korn, Getreide).

Lacht gij, dan lach ik; weent gij, dan ween ik; véëgt gij mijn gezicht, dan herleef ik; krabt gij mijn rug, dan sterf ik (Spiegel).

Bi jaag omhoog en omlaag; ik ga en sta in gezelschap graag; ik verniel en beziel; wat is mijn naam, dat is de vraag (KanoneJ,

Volkstümlich verfasst ist aber wieder das bekannte Ratsel:

Hij leef en hij loop, hij's ongedoop; hij's tweemaal gebore, sij siel gaat verlore; hij 't 'n hoof waar die hele wereld aan geloof (Hahn). Vergleiche weiter:

Daar gaat 'n man mit honderduisend flenters an (Hahn).

Keizer Karolus had 'n hond. Hij gaf 't een naam al uit zijn mond; Alzo heet Keizer Karolus' hond. Hoe heette Keizer Karolus' hond? (Alzo).

1) Viele Ratsel sind Gemeingut. Vgl. z. B. Amaat Joos, Raadsels van het Vlaamsche Volk, Gent 1888; Van Vloten, S. 163—170; Simrock, Das Deutsche Ratselbuch; Wossidlo, Mecklenburgische Volksüberlieferungen I, Ratsel.