is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven en de werken van Michiel de Swaen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geven en lot haar geloof overkomen. Hare overtuigingskracht blijkt onweerstaanbaar, daar ook Porphier, Placidia en ^Smilia er onder bezwijken. Zij is proselietenmaakster tot in den dood. Na hare terechtstelling komt immers de verstokte afgodendienaar Termogenes nog het aantal harer bekeeringen vermeerderen. De verleidingswoorden van Maximijn hebben geen vat op haar. Sedert Christus haar bruidegom werd, was de wereldsche liefde dood in haar. Evenals Corneille's Theodore, de christelijke maagd, die men aan de prostitutie wilde overleveren om haar de belofte van zuiverheid te doen verbreken, weet zij aan de dringendste verleidingen te weerstaan. De lichamelijke folteringen zijn even machteloos tegen haar rotsvast geloof. Dreigt men haar met den dood, dan daagt zij de bedreigers uit :

... Com doorboor Dees boesem, die soo lang door yver wiert gedreven Om 't leste van myn bloet voor myn geloof te geven.

jL jL blz. 6.)

Het is met een soort van zalig ongeduld, dat zij de marteling verwacht, die haar verdienstelijker maken zal in de oogen van haren geestelijken bruidegom. Zij zegent haar boeien en smeekt om de striemende zweepslagen.

O soete! o aengenaeme banden! Gy doet myn minnend herte branden In d'overdenkingh van myn lief Voor my gebonden als een dief. O liefste Hef! Sie uw slavinne Hier ook gebonden t' uwer minne! Hoe troost het my op desen dagh, Dat ik voor u niet lyden magh!... Syt wellecom o Minnereepen! Nu wensch ik naer de taeye sweepen. Om mynen Godt, myn hoogste goel Te schenken 't beste van myn bloet.

(II, 6, blz. 38.)

Als een ware heldin doorslaat zij de hevigste pijnen. Zij lijdt evenals