is toegevoegd aan uw favorieten.

Nestor de Tière, de baanbreker van het realisme op het Vlaamsch tooneel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<( Ce qui est surtout remarquable dans le talent de M. Die Tière, c'est sa forte originalité, la simplicité de moyens, le choix toujours heureux de ses theses et le modernisme absolu de son diaiogue. A la fois lyrique et réaliste, il abonde en observations primesautières et en trouvailles scéniques. Jamais la situatiën ne faiblit et 1'intérêt va croissant jusqu'au dénouement.

La donnée est éminemment morale et la legon excellente a méditer. M. De Tière 1'a traitée avec un art exquis et une rare puissance. » (1)

Met Een Spiegel (2) pluk/te De Tière nog meer lauweren. Bij koninklijk besluit van 14 Mei 1892, werd hem,voor dit tooneelspel, de driejaarlijksche prijs voor Nederlandsche Tooneelletterkunde, tijdvak (1889-189!) toegewezen.

De Staatsjury (3) getuigde dat « een geniale hand een krachtige greep had gedaan in het menschelijk leven onzier dagen : « wo man s paokt, das ist s interressant » zooals Goethe zegt...

« Een aantal tooneelen in Een Spiegel schitteren van waarheid, geene platte gemeene waarheid, maar waarheid gelijk een kunstenaar haar in de natuur, in de karakters erkent... »

Het stuk draagt het kenmerk van de plotselinge uiting eener edele begeestering. De trekken zijn zoo breed en krachtig dat de overgangstinten soms onzichtbaar worden... »

Deze eervolle onderscheiding droeg er waarschijnlijk machtig toe bij om onze Vlaamsche tooneei'letterkunde over de grenzen bekend te maken en de Tooneelbestuurders aldaar aan te zetten de opvoering van Een Spiegel te wagen.

Nog gedurende het tooneelseizoen van 1892, werd het succesvol voor het voetlicht gebracht in het « Grand Théatre Van Lier » te Amsterdam.

Hetzelfde jaar insgelijks monteerde Junkerman, de comedie van De Tière in het « Thomasthèater » te Berlijn.

Zooals het overigens te voorzien was, werd een deel der 'letter- en tooneelcritiek aldaar uit haar lood geslagen door die eerste verschijning eener tooneelletterkunde, welke totdan toe voor

(1) uit „La Gazette" zonder datum.

(2) Werd in 't Fransch 'vertaald door Jules van Roy.

(3) De Keurraad bestond uit: E. Hiel, Michiels, De Potter, Mathot en

Alberdingh Thijm (verslaggever). — 31 tooneelschrijvers hadden 51 verschillende stukken ingezonden, tellende 160 bedrijven. De Tière dong naar den prijs mede met Honger, De Grolpot, Moederhart, De Wolvin uit het Zwartbosch, De Stoel van Napoleon, Een Spiegel en Liefdedrift.