is toegevoegd aan uw favorieten.

Nestor de Tière, de baanbreker van het realisme op het Vlaamsch tooneel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het hart, niet in de verbeelding, van den begaafden dichter en nam er de fijnste gewaarwordingen uit mede, om ze in zijn handelingen over te storten.

De verwerkte stof is oud, eenvoudig, te « fait-diversachtig » misschien. De behandeling door De Tière echter is nieuw : hij' is eenvoudig, hij is rechtzinnig; met een minimum middelen bekomt hij een maximum effect. « C'est la simplicité, qto fait le subhme de ce drame » schreef «La Chronique» en Kistemaeckers, vader, kenschetst de verschijning van Een Misdadige met teekenende bijzonderheden als de volgendö :

« Nous sommes loin cette fois du vieux mélodrame a ficelles, fabriqué dans le vieux moule; il y a de la marge entre 1 histoire vécue de cette «criminelle)) victime des prejuges sociaux, dont a triste odyssee se déroule devant nous simplement, maïs combi en douloureusement, et les charlatanesques et invraisemblab.es elu clubrations de ces Deux Gosses ou autres insamtés du meme acabit que nous envoie périodiquement la ville-lumière, et il n a cnière fallu ici le truc d'une écluse en carton-pate poui nous donner le frisson. Les drames de la vie sont assez terrif iants dans ïnvocation pure et simple de la vie elle-même, pourqu trn auteur de talent puisse faire fi des ridicüles petits moyens empruntes aux Contes de la Mère 1'Oie. Nestor De Tière nous 1 a bien prouvé. » (1)

Is Een Misdadige een pleidooi tot het bekomen van een wet op het vaderschap, een stuk om stof te geven tot nadenken en overtuiging aan de verleiders? Propagandawerk dus; desgevallend, maar echt degelijk propagandawerk!...

Ik geloof het echter niet, al zegt De Tière het zelf in het woord vooraf van zijn werk. Een Misdadige is niet uitsluitend een tendenzstuk : het is een kunststuk, omdat er schoonheid uitstraalt en niet nut alleen. Het stuk heeft voorzeker een maatschappelijke beteekenis, eene sociale strekking : de dichter heeft zich waarschijnlijk diep ontroerd gevoeld door een bestaande wantoestand. « In De Tière, zei Róssing, heeft het goede en het grootsche gewoeld »; zijne medelijdende ziel heeft gebloed, zijn te overstelpt gemoed heeft hij moeten uitstorten in een rechtzdnnigen kreet om

[21 Kistemaekers, vader, in Le Flirt; -.3 Odober 1896.