is toegevoegd aan uw favorieten.

Nestor de Tière, de baanbreker van het realisme op het Vlaamsch tooneel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Herbergprinses, een spel van de stad, den ondergang van een kunstenaar malend, die bij een herbergdeerne opgaat in zinnelijke liefde en de sprankels van zijn genie uitdooft.

De Bruid der Zee, een spel van de kust, de treurige geschiedenis van het visschersmeisje wier bruidegom op zee is vergaan, krankzinnig wordt en zich in de bruisende golven werpt om haar minnaar in de diepte te gaan vervoegen.

Baldie, veranderd in Liefdelied, een spel van den buiten, de geschiedenis van een zinnelijk, hebzuchtig kasteelheer, die door de liefde geraakt, verteedert, overwonnen wordt ein zich oplost in breederen gevoelskring: in liefde tot de menschheid.

Een soort triptiek, waarvan elk deel verscheidenheid van onderwerp en omlijsting meebrengt.

Eindelijk; De Kapel, half realistisch en half mystisch, een lyrisch tafereel in één bedrijf.

Alle deze lyrische werken werden op muziek gesteld door Jan Bloc\x. Een kort woordje over dezen toondichter ter verduidelijking van het tweemanschap De Tière-Blockx zal hier niet overbodig zijn.

Deze Antwerpenaar werd geboren in 1851. Hij deed zijn muzikale studiën in zijn geboortestad, onder de kundige leiding van Meester Peter Benoit; hij voltooide ze aan het Conservatorium, te BtusscI, en keerde terug naar de Scheldestad om ze niet meer te verlaten.

Zijn eerste werl* van groote beteekenis, na een massa liederen en concertstukken, was het Vlaamsch zangspel, in één bedrijf Iets vergeten (1877), dat door het allereerste van alle Vlaamsche operagezelschappen opgevoerd werd.

Een echt Tenierstafereel is wel zijn « lief ön rijk-klinkend » Vlaamsch ballet Milenl^a, dat in 1888 voor het eerst door den Muntschouwburg te Brussel ten tooneele werd gebracht en aldaar niet minder dan 25 opvoeringen beleefde.

Na Milenfya schreef Blockx nog drie groote symphonische gedichten en in 1892 werd zijn tweede opera Maïtre Martin vertoond, een comisch zangspel in 4 bedrijven, op Franschen tekst van Eugène Landoy. Dit werk werd ditzelfde jaar opgevoerd in de .< Monnaie » te Brussel, kwam 14 maal weer in 't zelfde tooneeljaar, maar verder ging het stuk niet. Maitre Martin werd opgevolgd door Sint-Nifylaas, een muzikale legende in 3 bedrijven.

In 1893 kwam te Antwerpen de Vlaamsche Opera tot stand. Daar zou eindelijk Jan Blockx den rechten uitweg voor zijn scheppingsdrang vinden. (1)

[1] Naar inlichtingen gepuf in een tweetal artikels over Jan Blockx, ter gelegenheid van zijn dood, verschenen in "Carolus,, van 30 Mei, 1912, en in een bijvoegsel aan "Hef Laatste Nieuws,, van 5 Juni, 1912.