is toegevoegd aan uw favorieten.

Nestor de Tière, de baanbreker van het realisme op het Vlaamsch tooneel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stijve trap u met enkele treden naar de slaapkamer; dikbuikige steenen bierkruiken, lage onsierlijke kroezen staan op deci toog... 't Is in dees kader dat het drama op zijn einde gaat en hoogst dramatisch stopt met een gewaagd gevechtstooneel, een slot f kleurrijk en pakkend, dat tevens iets wat herinnert aan het hamergevecht uit Roze Kate!

Rabo en zijn trawanten treden woest binnen, ontlasten in een ommezien toog en tafel van kruiken en kroezen; dan plots de uitdagende verwijtingen van den hevig opgewonden en jaloerschen smid tegen Merlijn, het angstig gegil van de verschrikte vrouwen, die de vechtenden willen weerhouden, het leven en de beweging van de verschillende groepen verbruikers, het beteekenisvol messengevecht, kenmerkend voor het gepeupel. Hoogst kleurrijk!

Den schrijver kan opgeworpen worden, dat hij bewijzen levert van gemis aan smaak, maar, zegt «Le National», « il n'en est pas moins vrai, que cette scène est, dans son brutal' réalisme, une des choses les plus poignantes qui se voient au théatre. » (1)

Dat het Herbergprinses aan geen loffelijke besprekingen ontbroken heeft, spreekt als van zelf. Na de le opvoering in Antwerpen, gaven alle bladen van eenig aanzien zoo uit de Scheldestad als uit Brussel, zoo niet een grondige bespreking van het stuk, dan toch een zaakrijk verslag over deze kiinstplechtigheid. Luister hier naar enkele algemeene beoordeelingen :

(( Le libretto est tres scènique; les vers sont stylés et la mise en scène, recherchée et iuxueuse, produira des effets grandioses. On y rencontre des foules trés bien ordonnancées dont lés combinaisons pleines de vie sont évoquables.

L inspiration esf abondante et d'une chaleur communicalive. » (1)

« Le poème est grand, d'envolée large et puissante; le veibe bat clair, la forme cadence mélodieusement, coupée parfois de hoquets et de rales, dans le « beau désordre » de la passion.» (2)

« Een magistrale schepping!

In dit gansche werk stroomt Kerelenbloed; er steekt kruim in dit lyrisch zangspel.

|1] "Le National,, 16-12-98. 12] "La Métropole,, 1-9-1895. [3] "La Réforme,, 10-10-1896.

*