is toegevoegd aan uw favorieten.

Nestor de Tière, de baanbreker van het realisme op het Vlaamsch tooneel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den geheel-buiten-zichzelf zijnden Kerdee. Al dit buitensporig menschelijke gedoe, van vuigen Haat en lage passie op het voorplan, komt allengskens tot bedaren en verzwindt in de majesteitvolle en grootsche kalmte van het achterplan. Waarlijk eene scène, die eens gezien, nooit meer uit het geheugen wordt gewischt. Al hare verdiensten zijn als samengevat door « La Chronique » die zich over de zeezegening als volgt uitlaat:

« Caractères, sentiments et situations s'harmonisent a merveilie et concourent a une impression éminemment pathéüque. Ajoutons-y toute la ferveur ambiante, le sourire du décor, la naïveté des processionnaires et vous conviendrez que poète et musicien ont réalisé en eet épilogue de leur pièce un tableau, tout a fait remarquable. Ah! cette bénédiction finale, ces chants d une piété fruste, cette grande amnistie religieuse, sorte d absolution accordée aux f'ots mêmes qui viennent d'engloutir une femme a la suite de tant de matelots! Ces chants d'enfants et de justes promenés comme des mains baisamiques sur les coeurs déchirés des vieux parents et de Kerdée qui finissent par tendre les mains vers le ciel et chercher 1'oubli dans un recours a la Providence ! Ce pardon de la religion et de la nature accordé même — et pourquoi pas — a cette autre amoureuse, 1'homicide, qui a fini de souffrir sur la terre et qui endure peut-être des douleurs plus atroces qqe sa victime!

Quelle rnajesté dans cette finale de la trés belle oeuvre de Blockx et de De Tière !» (1)

Vooraleer we een overzicht geven van de critische beschouwingen, die over De Bruid der Zee vroeger zijn neergeschreven geweest, willen we voorafgaande de aandacht trekken op de manier, waarop we zijn te werk gegaan.

't Is eerst en vooral duidelijk, dat we er nooit aan gedacht hebben een volledige documentatie in dien zin aan te leggen: we zouden onvermijdelijk in een vervelende herhaling zijn vervallen; we hebben, na zorgvuldige zifting, ons alleen bepaald bij enkele aanhalingen die kenschetsend waren. Ook hebben we gemeend een onderscheid te moeten daarstellen tusschen beoordeelingen cp De Bruid, geschreven na een opvoering in den oorspronglijken tekst en deze, neergepend na eene met Fransche vertaling ervan. Wat in den vreemde, namelijk in Holland en Zwitserland over Dc Bruid, als drama verscheen, is insgelijks afzonderlijk verzameld.

fl) "La Chronique,, 2-12-1901.