is toegevoegd aan uw favorieten.

Nestor de Tière, de baanbreker van het realisme op het Vlaamsch tooneel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In HOLLAND kwamen Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht,. Utrecht, Arnhem, Den Haag opvolgentlijk aan de beurt, t Was een nooit geziene bijval. Nooit waren de Hollanders zóó uitbundig. In Den Haag o. a., moest na het 2" bedrijf, acht maal het

doek gehaald worden.

In DUITSCHLAND was'tFranckforta/Mein(l) en in ZWITSERLAND, Geneve, welke de poorten van hun opera voor de Vlaamsche kunst openzetten. Zelfs ALGIERS kwam aan de beurt. En altijd en overal bijval, beter gezeid, geestdriftige triomf. Wilt ge eenige staaltjes, lezer, genomen uit honderden verslagen, dus van oor- en ooggetuigen, hier zijn ze :

« Lorsque le rideau tomba sur le 2e acte, ce fut du délire et

de la folie

et que Kerlien se fut précipitée dans la mer bénie. ... d interminables applaudissements firent crouler la salie. » (2)

« Le succes a été tel qu'on ne s'en souvient pas de mémoire de Liégeois. Après le ler acte, il y a eu 5 ou 6 rappels, une

dizaine après le second » (3)

« Na het le bedrijf, 3 terugroepingen; 7 na het 2e, en na het 3e bedrijf,insgelijks 7 ! (4)

«Na elk bedrijf stormachtige toejuichingen... en eindelóoze terugroepingen. » (5)

« Acclamations enthousiastes d un public en délire.» (6)

Na al deze schitterende successen, deze ongeëvenaarde huldebetoogingen, deze vleiende loftuigingen en officieele bijtredingen, ware het gansch overbodig, zelfs gewaagd er nog andere beschouwingen bij te voegen om het te beproeven de talentvolle verdiensten van onze twee Vlaamsche Meesters, De Tière en Blockx, nog schitterender te doen uitschijnen.

De Vlaamsche Tooneelkunst heeft de namen dezer onovertroffen kunstenaars met eerbied en gezag in hare Annalen overgedrukt, om ze als een kostbaar pand, aan de latere geslachten in zoete en dankbare herinnering na te laten, — en deze, we zijn er stellig van overtuigd, zullen ze steeds als een heiligdom in onverminderde vereering behouden.

(1) De Duitsche vertaling van De Bruid der Zee werd door H. Melis geleverd.

(2) Bij een opvoering te Antwerpen, uit "L'Echo,, 28-1-1906.

(3) Bij een opvoering te Luik, uit "Journal de Liège,, 21-1-1905.

(4) Bij de opvoering te Franckfort. Aldus verschillende bladen uit die stad.

(5) Bij de opvoering in den Haag uit "Haagsche courant,, 30-3-1904.

(6) Bij een opvoering te Rijsel in 1903.