is toegevoegd aan uw favorieten.

Nestor de Tière, de baanbreker van het realisme op het Vlaamsch tooneel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ven, nauwkeurig en levendig afgemaald. Het publiek begreep en... kwam zien en luisteren.

In (( De Bruid der Zee » zijn de gevoelens reeds dieper en ook hooger als moreele draagkracht; een godsdienstige gedachte is in het slottooneel van het poëma geweven.

En ten slotte in « De Kapel » komt de poëzie meer en 'beter tot haar recht; realisme, zinnelijkheid huist er voorzeker in het werk en wel op het voorplan, in de handeling zelve; maar het mysticisme zweeft als een poetische atmosfeer boven de actie en dringt zelfs op sommige oogenblikken tot in de handeling door. Hier ontstaat dus geen conflict, geen botsing tusschen beide, maar wel op zekere stonden, een harmonisch neven-elkandergaan.

Door en door volksch van aard tot in zijn kiemwortel, wordt aldus het lyrisch werk van De Tière en Blockx een werk van strekkende, opvoedende kracht.,

IV.

De vierde, in de reeks te bespreken opera s, is BAL.DIE, een landelijk spel in drie bedrijven. Reeds in 1906 werd dit lyrisch drama aangekondigd onder de benaming van Zoetelief, later werd zijn verschijning verwacht onder den titel van Liefdelied en eindelijk, in 1908, zag dit stuk het licht met, als definitifeve hoofding Baldie, naar den naam van den hatelijken, antipathieken held uit het stuk.

De le opvoering van dit lyrisch werk greep, op 25ein Januari, in de Vlaamsche opera te Antwerpen plaats. Evenals voor de voorgaande werken was de warme belangstelling dn dit nieuwe stuk van De Tière-Blockx buitenmate groot; overheden van allen aard en van allen rang, kunstenaars van alle slach, zag men in de bomvolle operazaal gemengd bij het toegestroomde volk, dat onafgebroken en met dezelfde begeerlijkheid naar gezonde, gloedvolle en hartversterkende kunst bezield, de beide scheppers trouw was gebleven. (1)

(1) "L'Etoile beige., zegt dat goed in zijn nummer van 26-1-1908 : "ia foule accourt chaque fois qu'une oeuvre de Blockx et De Tière est mise a Ia scène. Et le public que 1'on dit si prompt a briser ses idoles, demeure fidéle a ces deux frères de lutte, tenaces et résolus, vrais types de flamands, qui puisent dans leur tempérament le meilleur de leur art,,.