is toegevoegd aan uw favorieten.

Nestor de Tière, de baanbreker van het realisme op het Vlaamsch tooneel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

« De Tière a une intelligence de la scène qui est vraiment unique et qui ne lache jamais le spectateur, qui 1'intéresse toujour; et voila de quoi faire un homme de théatre, destiné a plaure aux masses, incapables de raisonner, de philosopher sur ce qu'elles voient et entendent... Le livret est un des plus dramafeiques qui 9oient! »

In « La Gazette »(1) luidde de beoordeeling als volgt: « Baldie est de la touche large, du ton cru, du contraste violent. C'est parfois un peu vulgaire, mais ce n'est jamais banal.»

Een bijzondere aandacht moet vooral getrokken worden op de critieken van Rafaël Verhulst, Maurits Sabbe en' Paul Gilson, drie kunstenaars, die wel een woordje mogen meepraten, meen *k.

«Baldie is een frisch, eerlijk, kleurrijk Vlaamsch werk... Het libretto is prachtig, keurig... (2)

« De Tière en Blockx hebben het echt-VLaamsche, Jordaensche en Teniersche leven met hooge kleuren en aangrijpende klanken geschilderd in de stad, op de kust en op het platte land. En wat men er ook van zegge, houden wtDj ons voor overtuigd, dat Baldie niet het minst glansrijke luik is van de tryptiek waarvan Herbergprinses en De Bruid der Zee de eerste leden zijn. (3)

« Les livrets de De Tière se distinguent par la vie, le mouvement, par un sens aigu de cette optique spéciale du théatre qui réserve aux inexpérimentés tant de surprises désagréables; il y mêle a propos le drame a 1'idylle, le plaisant au sévère, ménage de savantes gradatïbns, qui aboutissent a des effets certains; avec lui, 1 attention ne se lasse pas im instant, constamment intéressée smon par I action principale, du moóins par des épisodes attachantes, des jeux de scène ingénieux; et le dénouement.v habilement derobe aux prévisiibns, est d'un effet toujours inattendu. A jout ons a cela une langue forte, concise, nerveuse et imagée dont les traductions ne peuvent malheureusement qu'affaiblir la saveur caracteristique.» (4)

En toch, ondanks deze gunstige beoordeelingen, was Baldie niet wat men een duurzaam succes kan heeten. Reeds na een zestal opvoeringen, verdween het werk van de affiche. Aihoewel m zulke gevallen het bepaald onmogelijk is de juiste oorzaak aan te duiden van dergelijke spijtige mislukking, toch zullen we niet heelver van de waarheid zijn als we een groot deel van die mis¬

lij 26-1-1908.

|2] Raf. Verhuist in "Lucifer,, 1-2-1908.

[3] M^zn,®5Sabbe in "Boon's geïllustreerd Magazijn,, Amsterdam, Mei 1908;

14] Paul Gilson in "Le Soir ; 27-1-1908.